BA

Bygg- & Anläggningsprogrammet

Information
Program
Bygg- & Anläggningsprogrammet
Programkod
BA
Studieort
Examen
Yrkesexamen
Bilagor
BYN Diplom

Om programmet

För dig som vill arbeta inom något av de många yrken som finns inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kan exempelvis utbilda dig till anläggningsförare, byggnadsträarbetare (snickare), betongarbetare, byggnadsmålare, byggnadsplåtslagare, glastekniker, golvläggare, murare eller väg- och anläggningsarbetare.Efter gymnasiet är det vanligt att arbeta som lärling för att få mångsidig yrkesträning och bli skicklig som byggnadsarbetare.

Specialpedagogisk grupp nationellt program:
För elever som är behöriga till ett nationellt program, finns nu möjlighet att söka till “specialpedagogisk grupp” på Bygg- och Anläggningsprogrammet.

Kriterier: Vi vänder oss  först och främst till elever med en diagnos inom NPF- spektrat som t ex ADHD, Asperger, språkstörning m.m. men även till elever med psykisk ohälsa. Om eleven i grundskolan haft anpassningar i form av kortare dagar, läst i mindre grupp eller en till en undervisning osv är specialpedagogiska gruppen ett bra alternativ för att klara sina studier. Behov av extra stöd kan vara tex struktur, stöd i undervisning, nära kontakt med elevhälsan och hemmet. Det är viktigt att ta upp vilka åtgärder som gjorts i grundskolan  i  bilagan “Särskilt behovsunderlag för ansökan till nationella utbildningar med specialpedagogisk verksamhet”. Bilagan  ska bifogas med ansökan i Indra.  Planen är att följa de nationella program som man sökt till, läsa kurserna på skolan samt ha APL.

Specialpedagogisk bilaga utfärdas från grundskolan och bifogas med ansökan i Indra senast den 12 mars. Sekretesskyddat material som utredningar, pedagogiska åtgärdsprogram, åtgärdsprogram samt andra intyg lämnas senast den 12 mars till vår reception på Skärgårdsgymnasiet i Norrtälje.

Det här lär du dig

Till exempel snickeri, anläggningsarbete, att köra anläggningsfordon, målning och betongarbeten. I yrkesteorin kommer du att läsa ritningar samt lära dig egenskaper hos olika material. Alla ämnen är viktiga! Har du inte lägst betyg E från alla kurser som ingår i programmet, även i de gymnasiegemensamma ämnena, blir det problem att få arbete med lärlingsavtal efter utbildningen.

Du behöver kunna arbeta självständigt och vara händig, ha sinne för färg och form och inte vara rädd för höjder eller obekväma arbetsförhållanden.

APL

Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL under år 2-3. Då är du ute på en eller flera arbetsplatser där du får möjlighet att känna på yrket utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

Efter gymnasiet

Inom branschen finns företag av olika storlekar. En del byggnadsarbetare bor och arbetar borta under veckorna och reser bara hem till helgerna. Det finns också möjligheter att söka arbete utomlands.

Inriktningar

På Skärgårdsgymnasiet Åkersberga har Bygg- och anläggningsprogrammet valt att erbjuda tre stycken inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad och Måleri.
Inriktning Anläggningsfordon år 2 och 3 finns nu även att läsa i Norrtälje.

Välj inriktning/utgång:

Så här läser du:

Bildgalleri

Yrkesexamen och högskolebehörighet

Denna utbildning ger dig en Yrkesexamen. Om du vill fortsätta studera på högskolan efter gymnasiet har du möjlighet att välja till kurser som ger dig högskolebehörighet.

Är du nyfiken på

Bygg & anläggning

?

Varmt välkommen på öppet hus eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare för att få svar på dina frågor.