NB

Naturbruksprogrammet

Om programmet

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som leder till yrkesexamen. Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser inom det individuella valet som ger grundläggande högskolebehörighet.

Specialpedagogisk grupp nationellt program:

För elever som är behöriga till ett nationellt program, finns nu möjlighet att söka till “specialpedagogisk grupp” på Naturbruksprogrammet.

Kriterier: Vi vänder oss  först och främst till elever med en diagnos inom NPF- spektrat som t ex ADHD, Asperger, språkstörning m.m. men även till elever med psykisk ohälsa. Om eleven i grundskolan haft anpassningar i form av kortare dagar, läst i mindre grupp eller en till en undervisning osv är specialpedagogiska gruppen ett bra alternativ för att klara sina studier. Behov av extra stöd kan vara tex struktur, stöd i undervisning, nära kontakt med elevhälsan och hemmet. Det är viktigt att ta upp vilka åtgärder som gjorts i grundskolan  i  bilagan “Särskilt behovsunderlag för ansökan till nationella utbildningar med specialpedagogisk verksamhet”. Bilagan  ska bifogas med ansökan i Indra.  Planen är att följa de nationella program som man sökt till, läsa kurserna på skolan samt ha APL.

Specialpedagogisk bilaga utfärdas från grundskolan och bifogas med ansökan i Indra senast den 12 mars. Sekretesskyddat material som utredningar, pedagogiska åtgärdsprogram, åtgärdsprogram samt andra intyg lämnas senast den 12 mars till vår reception på Skärgårdsgymnasiet i Norrtälje.

Det här lär du dig

Du lär dig mycket om olika växter och djur och om samspelet mellan människan och naturen - både i teori och praktik. Utbildningen ger dig även goda kunskaper om vår miljö.

APL

Utbildningen innehåller minst 15 veckors APL under år 2-3. Då är du ute på en eller flera arbetsplatser där du får möjlighet att känna på yrket utanför skolbänken. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare.

Skolan har goda kontakter och samarbetar med olika företag inom djurskötselnäringen.

Skolans egen hemgård är förlagd till Färsna gård i Norrtälje. På Färsna finns djur och undervisningslokaler som skolan disponerar.
Skolan har ett samarbete med Norrtälje naturvårdsstiftelse.

Efter gymnasiet

Du har många olika möjligheter till arbete och studier efter Naturbruksprogrammet. Dina möjligheter beror till stor del på vilka kurser du läser.

Yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Där finns utbildningar inom till exempel djurvård, djursjukvård, hovslageri, greenkeeper, trädgårdsmästare, ridinstruktör, park- och trädvårdare, jord- och skogsbruk.

Inriktningar

Skärgårdsgymnasiet i Norrtälje erbjuder fyra inriktningar av Naturbruksprogrammet: Djur, Hästhållning, Lantbruk och Skog.
Inom inriktningen Djur har vi två profiler: Hund och Djurvårdare. Man väljer den profil man vill fördjupa sig inom.

Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga erbjuder en inriktning av Naturbruksprogrammet: Djur.
Här erbjuder vi möjligheten att få behörighet i Grundkurs i läkemedelshantering (D9), som godkänts av Jordbruksverket. Efter avklarad kurs får du titulera dig Djurvårdare nivå 2.

Så här läser du:

Bildgalleri

Yrkesexamen och högskolebehörighet

Denna utbildning ger dig en Yrkesexamen. Om du vill fortsätta studera på högskolan efter gymnasiet har du möjlighet att välja till kurser som ger dig högskolebehörighet. För att få grundläggande behörighet måste du ha godkänt betyg i Svenska 2 och Engelska 6.

Är du nyfiken på

Naturbruk

?

Varmt välkommen på öppet hus eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare för att få svar på dina frågor.