IMV

Programinriktat val

Information
Program
Programinriktat val
Programkod
IMV
Inriktningar
Examen
Introduktion
Programplaner
Bilagor

Om programmet

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt program inom ett år. För att vara behörig behöver du ha godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst 4 andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik och minst tre andra ämnen. Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Alla elever följer en individuell studieplan. På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid.

Vi har två introduktionsprogram

Du som saknar betyg från grundskolan och inte är behörig till ett nationellt program kan gå ett introduktionsprogram. På Skärgårdsgymnasiet kan du gå programinriktat val eller yrkesintroduktion. Utbildningarna förbereder dig för fortsatta studier på ett gymnasieprogram.

Programinriktat val
Yrkesintroduktion

Eleverna ska ha rätt till en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan

Utbildningens omfattning får minskas för en elev som begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl. Huvudmannen är skolans styrelse om det är en fristående skola.

Välj inriktning/utgång:

No items found.

Så här läser du:

Bildgalleri

Inte behörig att söka till ett yrkesprogram på gymnasiet?

Då kan Programinriktat val, Yrkesintroduktion eller Språkintroduktion vara rätt utbildning på gymnasiet för dig.

Är du nyfiken på

Programinriktat val

?

Varmt välkommen på öppet hus eller kontakta Studie- och Yrkesvägledare för att få svar på dina frågor.